Vår Miljö

Vad mer om oss,  jo, miljö såklart, certifierade fabriker med samma sunda inställning som vi på afswedala, det känns viktigt. Med produktion i Europa som gör att samarbetet och närheten till våra fabriker förkortar leveranstider samt även gör mindre produktioner möjliga. 
Flexibilitet är ett annat viktigt ledord – och så ganska mycket känsla såklart.

Vi följer gällande miljölagstiftning och arbetar för att förebygga utsläpp i mark, luft och vatten. Vi har vårt kontor i Dalsjöfors företagspark som har en av Borås kommuns största solcellsanläggning. För att ständigt förbättra och minska vår negativa miljöpåverkan erbjuder vi våra kunder miljövänliga alternativ.