Vår miljö

Vad mer om oss,  jo, miljö såklart, certifierade fabriker med samma sunda inställning som vi på afswedala, det känns viktigt. Med produktion i Europa som gör att samarbetet och närheten till våra fabriker förkortar leveranstider samt även gör mindre produktioner möjliga.